Poslovno svetovanje

Računovodstvo Mak.si Maribor, Vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja nudimo tudi poslovno svetovanje .

Tako ponujamo še dodaten nabor storitev:

Finančno svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije v podjetju s ciljem zmanjšanja odhodkov in optimizacije prihodkov (prihranki pri stroških dela za zaposlene, davčne olajšave).

Celovit servis podjetjem pri ustanovitvi in zagonu podjetja ( odpiranje računa, listine potrebne za ustanovitev itd.).

Finančno planiranje (priprava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov podjetja).

Finančna analiza poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev, izračun kazalcev poslovanja).

Pomoč pri izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja, kontakt z bankami, finančniki, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil in drugih virov kapitala.

Priprava vseh vrst pogodb v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki.

Drugo finančno svetovanje.