Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je tesno povezano z davki in vsako podjetje, katero posluje, mora upoštevati predpise veljavne zakonodaje. Davčno svetovanje zajema skrbno načrtovanje davčne politike podjetja z namenom ustvariti čim večje davčne prihranke. Pri tem je treba upoštevati potencialni davek od vsake poslovne transakcije.

V računovodskem servisu MAK.si Maribor so za potrebe naših strank z vidika davčnega poslovanja, v veliko podporo naši partnerji, ki skrbijo in znajo poiskati skrite davčne zanke, prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

Optimizacija davčne bilance; podjetju svetujemo davčno najugodnejšo pot in zakonit način poslovanja

Davčno svetovanje za pravne osebe s področij: davek od dohodka pravnih oseb (dobiček), davek na dodano vrednost (DDV), dohodnina, davčni postopek, trošarina in drugi davki.

Svetovanje glede možnosti uveljavljanja davčne olajšave.

Davčna svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti: izbira ustrezne statusno pravne oblike pri odpiranju podjetja, kakor tudi pomoči pri izbiri načina zaprtja dejavnosti ter preoblikovanja iz ene statusno pravne oblike v drugo.

Znižajte davčno osnovo

Davčno svetovanje Vam omogoča, da zakonito znižate davčno osnovo za odmero davka od dobička.