Novice

RAČUNOVODSTVO

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

V računovodskem servisu Mak.si Maribor, lahko opravimo za vas naslednje storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Analitično evidentiranje stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije.
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti

 

Opravljamo tudi dodatne storitve:

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • prevzem in dostava dokumentov
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
 • ustanovitve podjetij,
 • notarske storitve,
 • cenitve podjetij.
 
Uporabljamo programsko opremo  uveljavljenih programskih hiš. Z večino naših strank sodelujemo z naslednjimi programi: 
Saop - iCenter, E računi,  MiniMax.

Poslovno svetovanje

Računovodstvo Mak.si Maribor, Vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja nudimo tudi poslovno svetovanje .

Tako ponujamo še dodaten nabor storitev:

Finančno svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije v podjetju s ciljem zmanjšanja odhodkov in optimizacije prihodkov (prihranki pri stroških dela za zaposlene, davčne olajšave).

Celovit servis podjetjem pri ustanovitvi in zagonu podjetja ( odpiranje računa, listine potrebne za ustanovitev itd.).

Finančno planiranje (priprava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov podjetja).

Finančna analiza poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev, izračun kazalcev poslovanja).

Pomoč pri izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja, kontakt z bankami, finančniki, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil in drugih virov kapitala.

Priprava vseh vrst pogodb v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki.

Drugo finančno svetovanje.

Davčno svetovanje

Osebni STEČAJ

Osebni stečaj je postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo svoje upnike. V stečajnem postopku lahko predlagajo sodišču, da jih oprosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v osebnem stečaju.

Postopek za uvedbo stečajnega postopka je naslednji:
1. sestavimo vam poročilo o vašem premoženju, ki ga overite pri notarju,
2. sestavimo vam predlog za uvedbo stečajnega postopka in predlog za odpust obveznosti,
3. vse skupaj vložimo na pristojnem Okrožnem sodišču.
Sodišče vam v roku 14 dni izda sklep, s katerim se ustavijo vsi rubeži in izvršbe

Za vložitev predloga za osebni stečaj potrebujemo naslednje dokumente:

1. kopijo osebne izkaznice
2. vašo davčno številko
3. kopijo prometa na vašem TRR za zadnje 3 mesece
4. zadnje 3 plačilne liste (v kolikor ste zaposleni), oziroma pokojnine
5. seznam upnikov (seznam izvršb lahko brezplačno pridobite na sodišču ali banki )
6. seznam premoženja (vozila, nepremičnine ipd. – v kolikor ga imate)
V kolikor nimate premoženja, bomo to navedli v dokumentaciji, v kolikor niste zaposleni, odpadejo tudi plačilne liste.

Vaš strošek postopka znaša:

-Vložitev predloga za osebni stečaj (skupaj s pripravo vse potrebne dokumentacije) strankam računamo 90 EUR.
-Dodatni stroški so z overitvijo izjave pri notarju – približno 17 EUR. Tudi to izjavo vam mi pripravimo.
Drugih stroškov ni. Ko je poravnan naš strošek, vam v roku treh delovnih dni od prejema plačila uredimo vso dokumentacijo za osebni stečaj.

Dokumente nam lahko pošljete:
- po pošti
- skenirane preko elektronske pošte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- izročite nam jih osebno na dogovorjeni lokaciji

Aktualno

Računovodski servis Mak.si Maribor, temelji na izkušnjah, korektnih cenah in zaupanju. Podjetje že od leta 1996 pridobiva izkušnje na področju računovodstva. Kot vaš računovodski servis vam lahko nudimo kakovost, ažurnost, zanesljivost in strokovnost!

 • DARILO: 3 mesece 30% popust na računovodske storitve;
 • PREDNOSTI računovodskega servisa Mak.si Maribor:
  * možnost dostopa do podatkov računovodstva,
  * vsi podatki se hranijo v oblaku (varna hramba),
  * zavarovanje poklicne odgovornosti,
  * mesečni pavšal s korektnimi cenami,
  * takojšnje posredovanje iskanih informacij;
 • želim neobvezujočo ponudbo računovodskega servis Mak.si Maribor;
 • DODATNE INFORMACIJE in VPRAŠANJA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali 02/46 22 919.

Računovodske storitve in svetovanje v računovodskem servisu Mak.si Maribor opravljamo za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

V računovodskem servisu Mak.si Maribor, lahko opravimo za vas naslednje storitve:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),

 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,

 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,

 • računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd.,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,

 • obračuni davka na dodano vrednost,

 • izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev,

 • izdelava davčnih bilanc in poročil,

 • izdelava poročil za Banko Slovenije,

 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,

 • računovodske analize poslovanja,

 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,

 • obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti.

Smo vzbudili vaše zanimanje? Stopite v kontakt z nami in se osebno prepričajte. Kliknite TUKAJ.